ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДА АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРДА БОЛ

«Зерде» Холдингінің сараптамашылары цифрлық технологиялар ғасырында бәскегеқабілетті болуға мүмкіндік беретін анағұрлым сұранысқа ие 10 дағдыны, мамандықты және курсты атады.

Жаппай цифрлық технологияны енгізу мамандардың санының көп болуын болжайды. Мамандарға сұраныс өсуде және одан әрі де өсе береді. Техникалық прогресстен үмітсіз қалыс қалған деп санайтындар үшін маңызды нақтылау жасау керек: ондай мамандардың қатарына кіру үшін, міндетті түрде университеті дипломы мен бейіндік білім болу қажет емес. Әртүрлі онлайн-оқыту және алуан түрлі курстар платформасы сіздің мүмкіндігіңізді кеңейтеді.

«Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі өз бетімен үйрену және біліктілігін арттыруды талап ететін анқұрлым сұранысқа ие технологиялар мен дағдыларға қысқаша талдау жүргізді, сондай-ақ ең көп сұранысқа ие Үздік-10 курсты құрастырды.

СҰРАНЫСҚА ИЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ДАҒДЫЛАР ЖИЫНТЫҒЫ

«Зерде» сарапшылары әлемдік жетекші компаниялардың аналитиктерінің зерттеулеріне сүйене отырып, цифрландыру шеңберінде анағұрлым өзекті дағдыларды құрады. Яғни, бүгінгі күнде қандай бағыттар анағұрлым маңызды?

Gartner

Согласно Gartner искусственный интеллект, цифровые близнецы (digitaltwin), продуманное мышление и непрерывная адаптивная безопасность создают основу для следующего поколения цифровых бизнес-моделей и экосистем предприятий.

Gartner-ге (ақпараттық технологиялар нарығына мамандандырылған америкалық консалтингтік және зерттеу компаниясы) сәйкес, жасанды интеллект, цифрлық егіздер (digitaltwin), дәйекті ойлау және үздіксіз бейімді қауіпсіздік келесі ұрпаққа цифрлық бизнес-үлгілерінің және кәсіпорынның эко жүйелерінің негізін жасайды.

GartnerАКТ технологиялары мен дағдыларының жиынтығы

1. Digital Security
2. Internet of Thinks
3. Conversational Interface
4. Artificial Intelligence
5. 3D Print
6. Robots
7. Virtual/Augmented Reality
8. Digital Twin
9. Blockchain/Distributed Ledger
10. Vehicles

Gartner зияткерлік цифрландыру болашақ цифрлық бизнестің негізі болып табылады деп есептейді. Gartner сарапшылары бәсекелестік артықшылықтарды жасау үшін компанияның басшылары қолдануға болатын мүмкіндіктерді анықтау үшін негізгі үрдістерді бағалау керек екенін атап өтеді

Forbes

Forbes статистикасы бойынша 2024 жылға техникалық жұмыс орындарының саны 12% -ға артады. Алдағы жылда веб-әзірлемелер, биомедициналық инженерия, киберқауіпсіздік және талдау саласында бағдарлар саны өсе бастайды

Сұранысқа ие техникалық дағдылар жиынтығы

1.Experience with Artificial Intelligence
2. Skills to Envision, Design and Develop AR Apps
3. Data Science Talent
4. Mobile Application Development
5. Excellence in Cybersecurity
6. Talent for Saas in the Cloud
7. Ability to Adapt to New Tech
8. Coding and Engineering Experience
9. Applied Machine Learning
10. Programming Knowledge
11. Cross-Team Functionality and Communication
12. DigitalTransformation

Forbes аналитиктері келесі қорытындыға келді: күшті коммуникативті дағдыларға және жаңа технологияларға бейімделгіштігі арқасында, бұдан әрі жоғары технологиялар саласында көптеген цифрлық дағдылар қолданылатын болады. Сондықтан жаңа білімдерді меңгеру бәскелестікке қабілетті болуға көп мүмкіндіктер береді.

LinkedIn

Өз кезегінде LinkedIn кәсіби әлеуметтік желісі, 260 млн-нан астам пайдаланушылардың парақшасы мен еңбек өтілін зерттей келе, 2018 жылға сұранысқа ие дағдылар жиынтығын ұсынды. LinkedIn аналитиктерінің пікірінше, бүгінгі күнде  өзекті дағдыларға  бұлттық технологиялар, бөлінген есептеулер, деректердің зияткерлік  және  статистикалық  талдауы

LinkedIn бойынша сұранысқа ие 10 дағды жиынтығы

1. CloudandDistributed Computing
2. Statistical Analysis and Data Mining
3. Middleware and Integration Software
4. Web Architecture and Development Framework
5. User Interface Design
6. Software Revision Control Systems
7. Data Presentation
8. SEO/SEM Marketing
9. Mobile Development
10. Network and Information Security

СҰРАНЫСҚА ИЕ КУРСТАР ЖИЫНТЫҒЫ

Цифрландыру дәуірінде жаңа технологиялар адамның интеллектісін және мүмікіндіктерін алмастыратыны, тиімділігі мен өндірімділігін арттырады, күрделі міндеттері шешуге қөмектесетіні жасырын емес. ХХ ғасырда белгілі бір саланың маманына оның қызметіне жатпайтын міндеттер жүктелетін. Ал бүгінде цифрлық дағдылар кез келген саланың қызметінде міндетті болып табылады.

«Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі сұранысқа ие дағдыларды ескере отырып, маңызды онлайн курстарды көрсетті.

DataAnalyticsandBusinessIntelligence (деректер талдамасы және бизнес- талдама)

Бизнестегі талдаманың ролі, әдістерде қолданылатын талдамалар түрлері, олардың өзекітілігі және маңыздылығы, оларды шынайы тәжірибеде қолдануы жөнінде,

Digital Skills: Web Analytics – Цифрлық дағдылар: веб-талдама

Business analytics – Бизнесталдама

ArtificialintelligenceandMachineLearning (Жасанды интеллект және машиналық оқыту)

MachineLearningbyAndrewNg. Машиналық оқытуға толық енгізу, зияткерлік роботтарды жасау туралы, компьютерлік көрулер, сөйлеуді тану және т.б. пр.

EdX’s Artificial Intelligence (EdX). Жасанды интеллектіні қолдана отырып зияткерлік компьютерлік жүйлерді құрудың негізгі әдістерін түсіну

Machine Learning by Andrew Ng

EdX’s Artificial Intelligence (EdX)

Cybersecurity (Киберқауіпсіздік)

Ақпараттың құпиялылығын, қол жеткізу және қолдауды, тұтастығын, қолжетімділігін, есептілігін, тең түпнұсқалығы мен дұрыстығын анықтаумен байланысты барлық аспектілер

Learning for Cybersecurity, IT and more (от начального до продвинутого уровней)

Introduction to Cyber Security – Online course from 8 May 2018

Softwareprogramming (Бағдарламалық қамтамасыз ету)

Халықаралық талдамалық компаниялардың рейтингісіне сәйкес, анағұрлым сұранысқа ие бағдарламалау тілі, қазіргі кезде Java болып табылады.

Java programming and software engineering fundamentals

Программирование на языке Java

BiotechnologyandHealthcareIT (Биотехнологиялар және АТ-денсаулық сақтау)

Big data analytics in Healthcare. Медициналық деректер сипаттамасы және онымен байланысты зияткерлік талдау проблемалары. Болжамалы үлгілеу, компьютерлік фенотиптеу және пациенттердің ұқсастығы сияқты денсаулық сақтаудың талдамалы қосымшаларының мәтініндегі үлкен деректер технологиясын зерделеу

Introductioninto Bioethics. Медицина саласында және жаңа технологияларда кездесетін бірқатар проблемалар биоэтикаға зерттеуді енгізеді

Big data analytics in Healthcare

Introduction intoBioethics

Computer Science and Data Science (Информатика және деректер туралы ғылым)

CS50- тек Гарвард университетінде ғана емес, бүкіл әлемге аса танымал курс. Көптеген университеттер CS50пайдасына жеке бағдарламаларынан бас тартты, себебі заманауиуниверситеттік курс айқын, танымдық, шабыттандырушы болу керек деп есептейді.

RProgramming – статистикалық жоғары деңгейде қалыптастырылған, статистикалық бағдарламалау ортаға арналаған қажетті бағдарламалық қамтамасыз етуді баптау және қалай орнату керек екендігі жөніндегі курс

CS50

CS50 – орыс тілінде

R Programming (John Hopkins University)

InternetofThings (Интернетзаттар)

Заттар интернетінің өсуі біздің өмірімізді өзгертеді және жаңартады. Бұл курста IoT маңыздылығын, IoT типтік құрылғысының ағымдық жиынтықтарын және болашақ үдерістерін білуге болады, сондай-ақ микроконтроллерларды бағдарламалау мен жүйелерді жобалауды үйренуге болады.

An introduction to programming the internet of things

Industrial Robotics and Automation (Промышленнаяробототехникаиавтоматизация)

Udacity’s Artificial Intelligence for Robotics by Georgia Tech (Udacity’s)

Стэнфордта жүргізудің дербес командаларын және Google-дің көшбасшысындағы роботталған автомобилдердің барлық негізгі жүйелерін қалай бағдарламалау керек екенін білесіз. Өзіне-өзі қызмет ететін автомобильдерді жасау үшін бағдарламалаудың қызықты мысалдары қолданылады.
Курсы С\С+. Робототехникадағы бағдарламалаудың өзекті тілі Актуальный язык программирования в робототехнике.

Udacity’s Artificial Intelligence for Robotics by Georgia Tech (Udacity’s)

КурсыС\С+

Mobile development (Мобильдік әзірлеме)

Гарвардтағы Computer Science үлгісі шеңберінде әзірленген курс Eclipse, Android SDK қолданумен Android-қа арналған және Xcode, iOS SDK көмегімен iOS қосымшаларын жасауды және кодтауды үйретеді.

Building Mobile Applications – Harvard University

Blockchain and distributed ledger (Блокчейн, деректер базасы бөлу технологиясы)

blockchain шешімдерді қалай құру керек, сондай-ақ оның blockchain бизнес-желіліер құруға арналған барлық тұжырымдамалары, құрамдары және стратегиялары туралы.
Блокчейн (мәні бойынша, деректер базасы) компьютер желісінде Интернет арқылы не болса да есеп жүргізуді ұсынады.

Әрбір транзакция туралы ақпарат топтамасы тізбегі компьютерлардың әрбір желілер бірлігінде сақталады.

Әрбір транзакция расталады және ол барлық компьтерлік желіліерде сәйкес келу үшін транзакция туралы ақпаратты бекіту және мақұлдау қажет.

IBMBlockchainfoundationfordevelopers

«Зерде» Холдингі» АҚ


Соңғы жаңалықтар


Комментарийлер: 0

Комментарий жоқ.

Пікір жазу